REGULAMIN PROMOCJI „BILET COMBO NA LKM i KABAryjTON 2018 W SPRZEDAŻY KUPBILET”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się
promocja pod nazwą „Bilet Combo na LKM i KABAryjTON 2018 w sprzedaży KUPBILET” (dalej
„Promocja”).
1. Organizatorem Promocji jest Fundacja PIĄTKA z siedzibą w Rybniku, przy ul. Jankowickiej
23-25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638551, NIP
6423197220, REGON 365460925 (dalej „Organizator”).
2. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Promocja dotyczy zakupu biletu / biletów (dalej „Bilety”) na KABAryjTON 2018 w zaniżonej
cenie w połączeniu z zakupem biletu / biletów na Legendarny Kosmiczny Mecz.
4. Promocja rozpoczyna się w dniu 29.03.2018 roku i trwa do dnia 01.06.2018 roku (termin
określany dalej „Okresem Promocji”).
5. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która w Okresie Promocji dokona
zakupu biletów na Legendarny Kosmiczny Mecz (dalej LKM) w systemie sprzedaży
internetowej www.kupbilet.pl lub w punktach stacjonarnych obsługujących ww. system. Są
nimi:
– wszystkie salony Empik na terenie kraju,
– wszystkie salony bukmacherskie STS na terenie kraju,
– biuro podróży Firo-Tour (ul. Raciborska 5, Rybnik)
– biuro podróży Flyway Travel Biuro Usług Turystycznych (ul. Kościuszki 45, Rybnik)

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zakup biletów na LKM w Okresie Promocji w
systemie sprzedaży biletów kupbilet.pl
2. Zakupiony bilet / bilety na LKM upoważnia Uczestnika Promocji do zakupu biletu / biletów
na KABAryjTON 2018 w zaniżonej cenie (-10,00 PLN).
3. Zakup promocyjnych biletów możliwy jest poprzez wprowadzenie kodu / -ów rezerwacji z
biletu / biletów LKM w trakcie zamówienia biletów na KABAryjTON 2018 w odpowiednim
polu.
4. Zniżka naliczona zostanie tylko i wyłącznie po wprowadzeniu lub okazaniu (w przypadku
sprzedaży w punktach stacjonarnych kompatybilnych z systemem kupbilet.pl) kodu
rezerwacji z biletów na LKM. Paragon lub inny dowód zakupu nie są podstawą do wzięcia
udziału w Promocji.
5. Zakup biletów promocyjnych odbywa się w systemie 1:1 (jeden do jeden), a więc za jeden
zakupiony bilet na LKM Uczestnik Promocji ma możliwość zakupu jednego promocyjnego
biletu na KABAryjTON 2018.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany
nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników przed dokonaniem zmian.
2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter
informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową,
loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od
przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych
(Dz.U. 2016 nr 0 poz. 471 pkt. 4 paragrafu 5)
5. Regulamin Promocji będzie dostępny przez czas trwania Promocji na stronie
www.legendarnykosmicznymecz.pl, na stronie www.kabaryjton.pl, na stronie
www.kupbilet.pl oraz w siedzibie Organizatora począwszy od dnia rozpoczęcia Promocji