STAR MANAGER
Rudzka 13c
44-200 Rybnik
www.starmanager.pl
info@starmanager.pl

ZAMÓWIENIA GRUPOWE BILETÓW

Tel. 733 185 133

asia@starmanager.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

Tel. 607 835 375

nina@starmanager.pl